Transparència

Què és la transparència? L’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència del Consorci s’estructura en 5 grans àmbits, que són els següents: 

Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

Enllaç al portal de transparència del Consorci
https://www.seu-e.cat/ca/web/gesbisaura/govern-obert-i-transparencia