Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya

Es podran tramitar a partir de dimecres 28 d’octubre a les 9h.

L’import de l’ajut és d’un màxim de 1.500 euros per sol·licitant per a despeses realitzades de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.
Les subvencions s’adrecen a autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa que han estat obligats al tancament per les mesures de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la Covid19 a Catalunya.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva i el termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al #DOGC o fins exhaurir la dotació pressupostària.

Trobareu les bases específiques, més informació i l’enllaç per tramitar la sol·licitud aquí:  https://bit.ly/34s2Ypl