Programa 30 plus

El Programa 30 Plus posa en contacte a persones de més de 30 anys en situació d’atur amb empreses que busquen incorporar personal, possibilitant l’accés al mercat laboral amb un contracte de treball de mínim 6 mesos.

El programa s’encarrega del disseny l’execució d’una formació tècnica i professional adaptada al lloc de treball, així com de l’orientació i l’acompanyament de la persona durant el procés de reincorporació al mercat de treball.
30 plus compleix la doble funció d’ajudar els ciutadans a partir de 30 anys en recerca de feina i donar resposta a les necessitats de personal de les empreses, mitjançant ajuts a la contractació. Les empreses participants rebran una subvenció mensual per contractes d’entre 6 i 9 mesos.

Quins beneficis tenen les empreses que hi participen?

– Reclutament i selecció per competències de persones adequades al lloc de treball sense cap cost
– Subvenció de fins a 9 mesos (els contractes no podran ser inferiors a 6 mesos per participar)
– Formació flexible i adaptada al lloc de treball per a la persona contractada
– Assessorament i suport per a la tramitació d’ajuts a la contractació vinculats amb aquest programa

CONDICIONS D’ACCÉS

Per a les persones participants
Dirigit a persones aturades de 30 anys i més, inscrites a l’Oficina de Treball com a Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO).

La selecció dels participants es realitzarà a partir de les demandes de les empreses col·laboradores del programa. Es realitza un reclutament per competències en què l’empresa incorporarà la persona que consideri més adequada per al lloc de treball.

Per a les empreses
L’empresa ha de facilitar que el participant pugui assistir a la formació obligatòria d’entre 20 i 100 hores de durada.
La retribució al o la treballador/a no serà inferior a l’estipulat dins del corresponent conveni o marc normatiu.

Més informació a empresa@gesbisaura.cat i al telèfon 93 859 22 26