Monitor/a de menjador escolar

Osona nord
Dinamitzar patis a l’estona de descans del migdia.
Vetllar per la cura de l’infant al menjador.
Resoldre conflictes amb els infants.
Coordinar-te amb tot l’equip de monitors/es.
Requisits recomanats: Experiència amb infants i carnet de monitor/a d’activitats de lleure.
Competències: Organització, iniciativa, empatia, actitud positiva, treball en equip i responsabilitat.
Horari: De dilluns a divendres, de 12.30 a 15 hores.