Tècnic/a d’esports

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura cerca tècnic/a d’esports per substitució de maternitat.

Jornada de 18 hores setmanals (dilluns, dimarts i dijous de 8.30h a 14.30h).

Per accedir a l’oferta cal disposar de la titulació universitària de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Tasques a desenvolupar:

  • Contribució i facilitació de la gestió esportiva
  • Desenvolupament de propostes de millora d’equipaments esportius
  • Treball amb les entitats esportives dels municipis
  • Disseny i implantació de projectes de dinamització d’activitat esportiva als municipis
  • Impuls d’accions orientades a facilitar l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania
  • Suport als esdeveniments esportius del territori
  • Elaboració de memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball
  • I totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Incorporació Immediata.

Persones interessades, enviar currículum a consorci@gesbisaura.cat abans del divendres 6 de maig de 2022