Mesures dels ajuntaments del territori per fer front a la crisi del COVID 19

Ajuntament de Torelló

Es destinaran 200.00€ per a la ciutadania amb dificultats, clicar
Informació i mesures per la crisi del coronavirus, clicar
Mesures adoptades a Torelló i recomanacions a la ciutadania, clicar

L’ àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Torelló ha aprovat un conjunt de mesures de flexibilització per disminuir l’impacte econòmic del coronavirus en el teixit productiu i social del municipi. Aquestes mesures afecten el cobrament d’impostos, taxes i quotes, els pagaments i la promoció de l’activitat econòmica a Torelló.  
-Pel que fa al cobrament d’impostos, durant el mes d’abril no es generarà cap dels cobraments previstos. I el cobrament de l’impost de vehicles que era fins al mes de maig, s’allarga a juny. A més es flexibilitzaran les dates del calendari fiscal 2020 per tal d’ajornar el pagament d’impostos i taxes a tothom qui ho demani i així facilitar-ne la liquidació, ajornant o prolongant els terminis, sense aplicació d’interessos de recàrrec.   
-En el cobrament de taxes, s’eximirà de la taxa d’ocupació pública i taxa de terrasses pels dies que no s’hagi pogut exercir l’activitat. En el cas de la taxa a les parades del mercat setmanal, es posposarà el cobrament del dia 1 d’abril, corresponent al segon trimestre fins a nova data. També es retornarà l’import d’aquelles taxes que hagin estat abonades pels establiments de restauració durant el període que se’ls ha obligat a mantenir tancats aquests establiments pels efectes del Covid-19. El mateix procediment se seguirà per les taxes del mercat setmanal en aquelles parades que han hagut de suspendre la seva activitat.  
-En l’apartat de cobrament de quotes, en la taxa del servei de llar d’infants i de l’Escola d’Arts Plàstiques, en la quota d’abril s’abonaran els dies sense servei de març, a l’espera d’una nova data d’obertura de l’equipament. La piscina i gimnàs municipal també compensaran en futures facturacions, els imports dels dies que els usuaris no han disposat del servei.  
-Pel que fa als pagaments, l’Ajuntament de Torelló, tot i tenir un termini de pagament de factures per sota dels trenta dies, per sota la mitjana, farà el possible per a rebaixar-lo per tal de no perjudicar la tresoreria d’empreses i autònoms.  
-En l’apartat de promoció de l’activitat econòmica, s’incrementaran els recursos per a l’organització o execució d’accions, un cop superada la crisi, per a la promoció econòmica que beneficiïn directament el comerç i la indústria local.  
-Finalment, l’Ajuntament, a l’empara del que disposa el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, dedicarà superàvit municipal a partides d’atenció social per tal d’afavorir els afectats pel coronavirus. Així mateix, es reclamarà al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’eliminació de les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a les administracions locals, per tal que els ajuntaments puguin destinar més recursos a la reactivació econòmica. 

Comerç

L’àrea de Comerç de l’Ajuntament de Torelló ha impulsat l’elaboració d’un llistat de petits comerços del municipi que presten servei durant aquests dies de confinament obligatori. D’una banda, hi trobareu els establiments que ofereixen servei presencial i, de l’altra, els comerços que presten servei a porta tancada i/o en línia. En un tercer document, les parades del Mercat Municipal, amb el nou servei d’entrega a domicili. 
Es tracta d’un llistat que s’anirà actualitzant. Si teniu un petit comerç a Torelló i voleu difondre que aquests dies esteu oberts o presteu servei, us podeu posar en contacte amb l’àrea de Comerç de l’Ajuntament, mitjançant el correu electrònic comerc@gesbisaura.cat

-Repartiment de mascaretes

-Amb l’ajuda i coordinació dels agents de Protecció civil s’han repartit mascaretes de metacrilat als comerços oberts, un total de 100 mascaretes de metacrilat. 
– També es distribueixen gratuïtament a totes les farmàcies de Torelló les mascaretes que estan fent un grup persones voluntàries de la població del conjunt de la Vall del Ges. 

Rebost Cultural

Coincidint amb l’aturada de tota activitat, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha posat en marxa una eina virtual on trobar-hi tot allò que pot satisfer les ànsies culturals de la ciutadania. Es tracta d’El Rebost Cultural, un petit magatzem en línia on anar a buscar recursos culturals de ben diversa naturalesa, des de les arts escèniques, a la literatura, passant per la música o els museus, els audiovisuals, recursos per a públic familiar o el teatre local. A hores d’ara, la proposta està en fase inicial, i en procés de recopilació de continguts, malgrat que com a rebost, estarà sempre obert a nous avituallaments. En aquest sentit, des de Cultura s’ha fet una crida a aportar propostes, documents, enllaços… tant d’activitats i recursos culturals generals, com aquells documents relatius a les activitats d’entitats o particulars que puguin ser d’interès per a la resta de la població, tant si són vídeos, com documents en pdf, enllaços a materials que estiguin penjats a la xarxa, etc

-Voluntariat

-Telèfon de contacte de la xarxa associativa de voluntariat que aquests dies treballa a Torelló per donar suport a les persones vulnerables o en situació de risc

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha aprovat i atorgat dues línies d’ajuts extraordinaris amb caràcter urgent.  

La primera, per a treballadors assalariats empadronats a Sant Quirze de Besora que han estat acomiadats per la crisi de la COVID-19. En aquest cas, hi podran accedir aquells o aquelles que hagin tingut un acomiadament individual o l’extinció de contracte d’obra, o que hagin patit un ERO/ERTO presentat posteriorment al 14 de març de 2020, i que la unitat familiar dels quals tingui uns ingressos inferiors a 1.200 € (o 1.400 € en cas de tenir algun descendent directe menor de 25 anys o persona a càrrec).  La prestació en aquest cas serà un val de compra (només utilitzable en comerços del poble). Els vals seran entregats pel sol·licitant als comerços i aquests els tornaran a l’Ajuntament per cobrar l’import corresponent.   

La segona línia d’ajuts va per treballadors autònoms amb activitat desenvolupada al nostre municipi, o per a persones jurídiques exemptes del pagament de l’IAE i amb domicili fiscal a Sant Quirze de Besora, quedant-ne fora les entitats bancàries i entitats asseguradores, a més dels negocis amb menys de 6 mesos des de l’obertura.  En aquest cas hi ha tres tipus de prestacions (ajut màxim, mitjà o mínim), i es donaran segons el nombre de sol·licitants de cada categoria. 

-Repartiment de mascaretes

Confecció i repartiment de mascaretes gratuïtament.

-Voluntariat

Servei de voluntariat. Ajuda a fer la compra i/o portar-la a col·lectius de major risc o fer de cangur.

-Suport psicològic al telèfon 642394139

-Comparteix wifi per tal d’assegurar l’equitat entre tots els escolars del municipi

Ajuntament de Montesquiu

-Repartiment de mascaretes i guants

-La xarxa de cosidors i cosidores voluntàries de Montesquiu està elaborant mascaretes per totes aquelles persones que han de sortir del seu domicili en situacions de necessitat real o urgència. A la inicitava hi col·laboren l’Esplai de Sant Quirze de Besora i l’Ajuntament de Montesquiu. 
-S’han entregat guants d’un sol ús als comerços oberts perquè els utilitzin els seus clients. S’han distribuït als botiguers pantalles facials protectores, creades per diferents empreses i entitats del Ripollès.

Suport psicològic. Al telèfon 642394139

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Mesures per pal·liar els efectes de la crisi del Coronavirus adoptades per l’Ajuntament, clicar
L’Ajuntament ajorna el pagamanet d’impostos municipals. Aquesta mesura fiscal se suma a l’exempció de taxes municipals mentre duri l’estat d’alarma.

En aquesta imatge trobareu totes les modificacions del calendari fiscal.


-Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç fem una crida perquè tothom que pugui, faci les compres al municipi, d’aquesta manera s’evitaran desplaçaments innecessaris.  Per aquest motiu posem a la vostra disposició els telèfons dels establiments on podeu trucar i demanar que us els portin a domicili.

-Repartiment de mascaretes

Mascaretes per a repartir entre els veïns i veïnes del poble que ho necessitin. Es poden recollir mascaretes a: Forn de Pa Glina, Farmàcia Ma Teresa Duran, Farmàcia Margarita Rifà i La Nostra Botiga (Borgonyà). 
– S’han repartit mascaretes de metacrilat en tots els comerços del municipi que estan oberts aquests dies. En total, una 12 mascaretes.

-Voluntariat

Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló s’ha obert una borsa de persones voluntàries per a col·labora en casos com: acompanyament a la gent gran, subministraments d’aliments, canguratge, transport,… Si alguna persona necessita aquest servei o vol fer de voluntari que truqui al telèfon 689958911

Ajuntament d’Orís

L’ Ajuntament d’Orís ha aprovat un paquet d’ajudes econòmiques adreçades a persones i petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de pal·liar la situació de crisis econòmica provocada per la COVID-19. En total s’hi destinen 40.000€ i es reparteixen en dues línies de subvenció ( entre el 14 de març i el 30 de novembre)

1) Ajudes econòmiques per persones en situació d’ERTO i/o ATUR. 200€ mensuals.

2) Ajudes econòmiques per autònoms que han hagut de tancar temporalment la seva activitat professional. Les dues línies d’ajut són acummulables.

LÍNIA 1. Per a professionals autònoms. Fins a un màxim de 300€ mensuals durant el període de tancament de l’activitat.

LÍNIA 2. Per a professionals autònoms que tinguin despeses de lloguer. El 60% fins un màxim de 400€ mensuals durant el període de tancament de l’activitat.

Les sol·licitus es podran tramitar a partir del dia 4 de juny i fins el dia 30 de setembre.

Podeu consultar les bases i descarregar els formularis de sol·licitud a l’apartat de subvencions del web municipal d’Orís, clicar.