Mesures extraordinàries en matèria social i fiscal

S’obrirà una línia d’ajuts per fomentar la contractació de treballadores de les cures i la llar en situació d’irregularitat. El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei que inclou mesures que afecten l’àmbit social, tributari i administratiu amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus.
Es destinaran 1,25 milions d’euros a la prestació de primera acollida per ampliar l’activitat formativa de persones migrades.

Ajudes per a treballadores de les cures i la llar
La norma inclou mesures de suport a les treballadores de les cures i la llar, un col·lectiu que sovint es veu abocat a treballar en l’economia submergida. Entre aquestes mesures destaquen:

  • Línia d’ajuts d’1,4 milions d’euros per fomentar-ne la contractació. Se’n podran beneficiar les persones o entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte a temps complert i amb remuneració igual o superior al salari mínim interprofessional.
  • Ajuts de 200.000 euros a la constitució de cooperatives entre treballadores que facin contractacions de regularització, així com a aquelles persones que regularitzin la seva situació a través de l’autoocupació.
  • Suport jurídic i difusió de l’arrelament social com a via de contractació de persones actualment en situació irregular,
  • Ajuts a la formació ocupacional per a treballadores de les cures que els permeti accedir a aquestes ofertes de contractes i la seva regularització.

Famílies d’origen immigrant
Línia d’ajuts enfocada al suport educatiu a les famílies d’origen immigrant: per a xarxes de suport social a l’aprenentatge (200.000 euros), ajuts a la formació a famílies immigrants per al suport educatiu (430.000 euros) i un pla pilot de formació en programació TIC (100.000 euros).

Més informació aquí

Protecció de la feina dels autònoms i de la competitivitat del sector industrial

El Govern espanyol aprova el Reial decret llei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina dels autònoms i de la competitivitat del sector industrial.

Exoneració de quotes: L’acord inclou diferents exoneracions per a les empreses, segons la seva situació. En el cas de les empreses que estan en situació de força major parcial, l’acord fins al setembre manté el seu esperit vigent, bonificant més les cotitzacions dels treballadors activats que els dels suspesos. D’aquesta manera, per a les empreses de menys de 50 treballadors, tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors activitats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos. Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i de l’25% per als no activats.

Per la seva banda, les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins al 30 de setembre. Dins d’aquestes, les que compten amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus treballadors de l’70%, 60% i 35% al ​​juliol, agost i setembre, respectivament. Per a les empreses de 50 i més treballadors, les exoneracions passarien a ser del 50%, 40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.

Manteniment de l’ocupació: Les empreses que s’acullin a les exoneracions previstes en cas d’ERTO, han de mantenir l’ocupació durant un període de sis mesos. Durant un ERTO en vigor, les empreses no poden efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals. Les persones treballadores de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no poden fer hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través d’ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

Més informació aquí

Extensió de les ajudes a autònoms

El Govern espanyol ha consensuat amb les principals associacions de treballadors autònoms l’extensió fins al pròxim 30 de setembre de les ajudes a aquest col·lectiu pels efectes de la Covid-19, que el Consell de Ministres extraordinari va aprovar divendres 26 de juny. A més, s’han establert noves mesures, com la prestació extraordinària per als autònoms de temporada.

Pròrroga de l’exempció de les quotes de la Seguretat Social
Aquesta mesura es continuarà aplicant als treballadors autònoms que estiguin percebent la prestació extraordinària, que inclou una ajuda econòmica i una exempció de les quotes. Així doncs, aquests treballadors no pagaran la quota de juliol i tindran una exempció del 50% a l’agost i del 25% al setembre.

Prestació per cessament d’activitat
Els beneficiaris de la prestació extraordinària podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat, sempre que acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre de 2020 respecte al mateix període d’un any abans, entre altres requisits.