Mesures de suport a les microempreses i persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i nous models de negoci

Oberta la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 de mesures de suport a les microempreses i a les persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada.

Són subvecionables els projectes de transformació digital i de nous models de negodi i la seva transformació associada, amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 persones treballadores i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

La quantia máxima de la subvenció a atorgar per projecte és de 60.000€

Més informació aquí