Manteniment de camins rurals i senders

El servei de medi ambient dona suport als ajuntaments del seu àmbit territorial en l’execució d’intervencions de millora i condicionament de camins rurals i senders d’àmbit local. El suport es materialitza en la redacció de memòries valorades, tràmit de subvencions i seguiment dels treballs.

Dins d’aquestes tasques de manteniment de camins s’inclou, també, les tasques derivades del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, les diferents Associacions de Defensa Forestal (ADF’s) del territori i els Ajuntaments corresponents a l’hora d’identificar les necessitats i la conveniència de condicionament dels camins rurals del terme municipal en matèria de prevenció d’incendis forestals.