Línia d’ajuts al treball autònom (1r trimestre)

El 19 de febrer s’obren les inscripcions al nou registre d’accés a la línia d’ajuts del primer trimestre de 2021 adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

La inscripció al registre actuarà com a sol.licitud per accedir als ajuts, que es concediran a totes les peticions que compleixin els requisits fixats a les bases de la convocatòria.

Requisits

Professionals autònoms que exerceixen una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tos fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Els requisits que han de complir les persones autònomes per inscriure’s al registre són:

-domicili fiscal a Catalunya

-el rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500€

-la base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€

-estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l’1 de gener de 2021

+ informació clicar aquí