L’Ajuntament de Torelló promou l’ampliació de Subvencions directes per a empreses, professionals i autònoms afectats per la crisis del Covid-19

L’ajuntament de Torelló, amb la voluntat de reactivar l’activitat econòmica del municipi, promou l’ampliació del Programa de Subvencions directes per a empreses, professionals i autònoms de Torelló afectats per la crisis del Covid-19.

Aquestes bases estableixen el procediment per a la concessió d’aquestes subvencions amb l’objectiu de fomentar l’activitat del conjunt del teixit empresarial, posant especial atenció en aquelles empreses, professionals i autònoms afectats per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre de 2020, modificada per la resolució SLT/2568/2020 de 19d’octubre de 2020 que va implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia i l’obligació als centres d’estètica i bellesa de no oferir el seus serveis, així com les activitats econòmiques tals com gimnasos, comerç minorista afectat per la no obertura en cap de setmana i el comerç de més de 400m, afectades per la resolució SLT/1/2021 de 4 de gener per la qual es prorroguen i esmodifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic dela pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.

Persones beneficiàries (dues línies de subvenció, A i B)

Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica que tingui l’activitat empresarial al municipi de Torelló, com a mínim des de l’1 d’octubre del 2020,que hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Línia A:

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes que el novembre passat van estar obligats a tancar per les restriccions de la pandèmia. Concretament sector de les activitats de restauració, dels centres d’estètica i bellesa, el sector de les activitats extraescolar i d’oci davant el tancament originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020 de 19 d’octubre

Línia B:

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes que des del 7 de gener de 2021 queden afectats per les noves restriccions de la pandèmia. Concretament gimnasos, el comerç minorista afectats per la no obertura en cap de setmana, el comerç de més de 400m, afectats per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Queden exclosos els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei

18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-1

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

Les bases han d’estar publicades 20 dies hàbils, per tant, la finalització de l’exposició pública és el dia 9 d’abril. Un cop finalitzada l’exposició pública procedirem a aprovar la convocatòria. Serà a partir d’aleshores quan es podrà sol·licitar l’ajut.

Podeu consultar les bases (i així preparar la documentació a presentar un cop s’aprovi la convocatòria): aquí