Mapeig de l’Economia Social i Solidària a la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Des del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura s’ha iniciat un procés d’aproximació de l’economia social i solidària (ESS) a les diferents línies estratègiques i d’actuació del Consorci.

En una primera fase s’ha plantejat el coneixement de l’economia social i solidària i un mapeig d’iniciatives al territori amb l’objectiu d’alinear equips tècnics i polítics en el seu marc teòric i pràctic, encetar una pre-diagnosi de la realitat de l’ESS al territori i delimita-ne el marc definitori a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Conèixer l’economia social i solidaria, com a enfocament transformador del model socioeconòmic i de desenvolupament local. • Conèixer experiències concretes i

Per portar a terme aquesta primera fase s’ha contractat l’assessorament de l’empresa LABCOOP, una cooperativa de segon grau i sense ànim de lucre dedicada a impulsar projectes d’emprenedoria social cooperativa, és a dir, projectes que volen transformar la realitat social, econòmica, política, cultural i ambiental.

Aquestes accions s’han portat a terme mitjançat una subvenció a la Diputació de Barcelona, concretament de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local – Estratègies per al desenvolupament econòmic local per iniciar un projecte de mapeig de l’Economia social i solidària a la Vall del Ges, Orís i Bisaura. Projecte que s’emmarca en el Pla estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. S’ha iniciat un procés d’aproximació de l’economia social i solidària (ESS) a les diferents línies estratègiques i d’actuació del Consorci.