Inici del certificat de professionalitat d’Aprofitaments Forestals

El passat 9 de desembre es va iniciar el curs de certificat de professionalitat d’Aprofitaments Forestals al Centre de Formació Forestal Especialitzada amb 10 alumnes.

 CFFE és un centre homologat per a la realització del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT AGAR0108 – APROFITAMENTS FORESTALS ( 640 hores). Es tracta d’un curs, totalment subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb reconeixement oficial per aquells/es que vulguin acreditar les competències professionals en el sector forestal. Està adreçat a persones que vulguin iniciar-se en el sector des de zero i també per a persones amb experiència que vulguin revisar la seva tècnica de treball, millorar-la i acreditar-la amb una qualificació professional.

El certificat de professionalitat està integrat per diferents unitats de competència que permetran tenir un coneixement ampli de les diferents tasques que pot realitzar un treballador forestal. El temari inclou:

• Tala amb serra mecànica
• Tala amb processadora forestal
• Desembosc i subproductes
• Treballs en alçada
• Pela de suro
• Maneig i manteniment de tractors
• Pràctiques professionals no laborals
• Riscos laborals, inserció laboral, medi ambient i igualtat de gènere

Data límit de preinscripcions:  10 de gener de 2020


*Els participants als cursos han de complir amb els requisits d’accés marcats per el Servei d’Ocupació de Catalunya per poder accedir als cursos.
Per més informació i preinscripcions: info@formacioforestal.cat / telf.:938592226