Formació online en les eines de tramitació electrònica. Per empreses autònoms i entitats

Amb l’objectiu d’impulsar l’ús del canal telemàtic per part d’empreses i entitats, el Consell Comarcal d’Osona, organitza amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, tallers online adreçats a aquests col·lectius.
Aquests tallers tenen per objectiu ensenyar des d’una vessant pràctica, l’ús del canal electrònic i els sistemes d’identificació amb l’administració. En aquest context de necessària distància social, en que les empreses necessiten presentar sol·licituds telemàtiques per gestionar ajuts, presentar factures o participar en licitacions electròniques és molt important que els faciliteu la formació necessària per poder-ho fer amb garanties.

Es realitzaran dues edicions del taller. Inscripcions a:  

27 d’octubre, 18:30-20:30h: https://bit.ly/empreses01

17 de novembre, 17:30-19:30h: https://bit.ly/empreses02