Establiment d’un prat florit a Torelló

En els últims dies, el servei de manteniment i conservació del verd urbà de Torelló ha treballat en l’establiment d’un prat florit a una franja de terreny entorn del riu Ter, entre La Bardissa i el pont de Conanglell. S’hi han sembrat diverses espècies, de floració vistosa, pròpies dels prats i herbassars mediterranis.

L’actuació vol afavorir la biodiversitat de flora i fauna (principalment papallones i insectes pol·linitzadors) així com millorar l’aspecte visual de l’entorn durant l’època de floració. La gestió i manteniment de l’espai inclou fer-hi poques segues, per facilitar la regeneració natural del prat.