Es dona per controlada la plaga de cotorra argentina a Torelló

S’ha gestionat un pla d’acció a Torelló per a la presència al municipi de la cotorra argentina, una de les aus invasores més esteses en els espais urbans d’arreu del món. El pla ha resultat efectiu i ja es dona per controlada la plaga, ja que s’ha passat de tenir 16 exemplars censats el 2017 fins a 1 sol exemplar aquest 2020.

L’actuació ha consistit en accions destinades a reduir sensiblement la presència d’exemplars adults que són els que mantenen, fan créixer i es reprodueixen a la colònia. També s’han localitzat i desmantellat dos nius d’aquesta espècie.

La cotorra argentina (Myopsitta monachus), és un ocell de la família dels psitàcids, procedent de l’Amèrica del Sud, i que fa unes tres dècades que viu a l’àrea metropolitana de Barcelona. Es caracteritza per tenir una llarga longevitat, fer nius amb branques que poden tenir grans dimensions, tenir una alimentació totalment vegetariana i un alt índex de reproducció.

La cotorra argentina provoca danys en les branques tendres de moltes espècies d’arbres i sobre els arbres de fruit que hi ha plantats a la ciutat, molèsties per sorolls i fins i tot efectes sobre la seguretat de les persones, ja que construeix nius elevats que arriben a pesar més de 100 quilos.

Les espècies plaga, espècies exòtiques o invasores són un conjunt d’animals, plantes i/o fongs, procedents d’altres indrets del planeta, que han colonitzat els nostres espais urbans i agraris, generant bio invasions, és a dir, poblacions molt nombroses d’aquestes espècies que causen danys econòmics, a la població i a la biodiversitat autòctona en els nostres ecosistemes. En cas de localitzar un ocell, mamífer o altre animal exòtic cal avisar als serveis municipals, que ho comunicaran a l’empresa que gestiona la biodiversitat al municipi.