Projecte “Territori, teixit empresarial i ocupació”

Projecte que s’adreça als alumnes de 3r i 4t ESO. L’objectiu del projecte és:

  • Transmetre coneixement sobre el teixit empresarial del territori (sectors industrials, productes, dimensió…).
  • Adquirir una visió de l’ocupació des de tres punts de vista: empresari, emprenedor i jove amb recorreguts formatius no convencionals.
  • Conèixer perfils d’ocupació que es demanden des de les empreses.
  • Adquirir eines per l’autoconeixement.

El programa ofereix:

Sessió amb empreses, emprenedors i joves que han accedit al món laboral per recorreguts “no convencionals”

  • Perfils d’ocupació/professionals a les empreses
  • Experiències dels emprenedors
  • Experiències de joves que han trobat feina des de recorreguts no convencionals

Taller “Comencem a explorar les competències!”

  • Format taller: explicació breu de les competències transversals
  • Activitat: Autoimatge i imatge que projectem a la resta

Més informació:
empresa@gesbisaura.cat o 93 859 22 26