Programa d’assessorament per a comandaments intermedis

Programa adreçat a empreses del territori que comptin amb la figura del “comandament intermedi”, amb l’objectiu de millorar les competències associades a les tasques i funcions que han de portar a terme en el seu lloc de treball, com ara la  millora de la gestió de l’equip humà al seu càrrec.

El programa ofereix:

  • Detecció de les competències a millorar de la figura “comandament intermedi” a través de la definició i elaboració i del perfil competencial del lloc de treball .
  • Formació dels comandaments intermedis basada en les competències que s’han detectat i que són susceptibles de millorar.
  • Elaboració de proposta de dinàmiques per la selecció de personal per competències “figura del comandament intermedi”. (promoció interna i/o incorporació de nou personal)

El programa està totalment subvencionat.

Més informació i inscripcions:
empresa@gesbisaura.cat o 93 859 22 26