Empresa

El servei d’empresa té per objectiu afavorir el desenvolupament econòmic del territori i donar suport a les empreses a través de programes de formació, programes d’acompanyament, assessorament i cartes de serveis sobre diferents especialitats empresarials, facilitant informació sobre tràmits administratius, fonts de finançament, ajudes i subvencions i promovent accions de networking.

El servei d’empresa ofereix:

 • informació i orientació sobre tràmits administratius, fonts de finançament, ajudes i subvencions
 • assessorament sobre diferents especialitats empresarials a través de la Carta de Serveis
 • programes d’acompanyament i assessorament sobre diferents especialitats empresarials (comunicació, gestió i control de costos…)
 • programa de suport en matèria mediambiental: auditories energètiques, recollida de residus especials en petites quantitats
 • desenvolupament i execució pla estratègic del sector del metall
 • intermediació laboral amb el Servei Local d’Ocupació
 • servei de mediació intercultural per facilitar la comunicació i cohesió social a l’empresa
 • servei de normalització lingüística: recursos lingüístics, revisions textos, assessorament
 • donar suport institucional a iniciatives empresarials del territori, en la presentació de projectes i en accions i programes d’ajuda a les empreses
 • accions de networking empresarial
 • programa de formació per empreses
 • difusió del butlletí empresarial
 • centre de recursos Castell Montesquiu: sales de reunions, sales de juntes i seminaris, aules de formació…
Més informació

CONTACTE

Anna Raventós Ginesta
Tècnica d’empresa
empresa@gesbisaura.cat
674 781 819 – 93 859 22 26 

Cristina Ferràndez
Tècnica d’empresa. Dinamització del sector del metall
industria@gesbisaura.cat
670 200 737 – 93 859 22 26

Enllaços d’interès: