Programa Leader Ripollès Ges Bisaura (ajuts)

Programa d’ajuts per fomentar el desenvolupament de les zones rurals.
Els beneficiaris dels ajuts Leader poder ser: autònoms, microempreses, Pimes, cooperatives, associacions i fundacions sense ànim de lucre.
El Leader pot finançar entre un 22,5% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius al Ripollès, la Vall del Ges i el Bisaura.
La quantitat dels ajuts es determina d’acord a uns criteris de selecció dels projectes en règim de concurrència competitiva.

Què es subvenciona?

Inversions de més de 12.000€ per a la creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i ocupació.

Són subvencionables:

  • Honoraris tècnics (màxim 8% de la inversió)
  • Obra civil i instal·lacions
  • Equipament

Més informació:
Associació Ripollès Ges Bisaura o empresa@gesbisaura.cat o 93 859 22 26