Model d’atesa a persones emprenedores

L’objectiu del programa és arribar a proposar un model d’atenció a les persones emprenedores que aporti nous elements que afavoreixin les tasques d’assessorament i acompanyament  a les persones emprenedores i/o que millorin aspectes, serveis, etc…. que ja s’estigui portant a terme.

És un projecte d’abast comarcal on participa el personal tècnic dels serveis d’empresa i emprenedoria de la comarca d’Osona.

El projecte compren diferents fases: Kick off inicial, entrevistes individuals a tècnics/es d’emprenedoria, enquesta qualitativa, DAFO, dos focus group (arquetips d’usuari / open your mind (noves metodologies, bones pràctiques, contrast amb experts.)), i , finalment “nou model d’atenció a les persones emprenedores”. En aquest sentit, s’ha treballat per amb les eines i recursos que a partir de comissions de treball es van decidir com a prioritàries, per exemple: simulador de viabilitat econòmica-financera, eines per treballar les competències emprenedores, intranet…

Més informació:
emprenedoria@gesbisaura.cat o 93 859 22 26