Guia per emprendre

Qualsevol projecte emprenedor necessita tres elements: la persona o persones emprenedores, el projecte i l’entorn. Tots tres formen el triangle emprenedor i cadascun d’ells cal treballar-lo i estudiar-lo a fons. Per desenvolupar una idea i convertir-la en projecte emprenedor us oferim assessorament i acompanyament, desenvolupant els passos que a continuació resumeixen la guia per emprenedors.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image.png

1- Diagnosi

Té sentit la meva idea? Aquesta idea o projecte cobreix una necessitat o resol un problema? La teva idea i tu.

2- Ideació

Proposta de valor. Identificació de l’arquetip de client. Estudi de mercat. Model de negoci Canvas.

3- Decisió

Pla d’empresa. Catàleg de productes. Màrqueting. Pla d’inversió i finançament. Costos fixes. Previsió de vendes. Viabilitat econòmica.

Clicar per descarregar Guia per a realitzar un pla d’empresa

Deu raons per escriure un pla d’empresa

  1. Escriure la teva idea projecte empresarial.
  2. Verificar si disposes de tota la informació necessària o si et manca alguna dada important.
  3. Ordenar sistemàticament les idees per tal d’obtenir una visió de conjunt.
  4. Ampliar i millorar el projecte.
  5. Comprovar si les hipòtesis considerades són vàlides.
  6. Aprendre a gestionar el projecte i aconseguir més implicació.
  7. Analitzar la viabilitat del projecte per reduir el marge de risc que suposa la inversió inicial.
  8. Decidir si s’emprèn el projecte o no, tenint en compte totes les variables.
  9. Carta de presentació del projecte per sol·licitar ajuts públics o suport financer.
  10. Tenir una guia de tots els elements del projecte per poder prendre les decisions correctes un cop es posi en marxa.

4- Implementació

Execució del pla d’empresa. Forma jurídica. Tràmits

5- Consolidació

Seguiment empresa. Estratègia, innovació, anàlisi econòmic, acció comercial, gestió empresarial, competències emprenedores.