Cultura Emprenedora a l’Escola – CuEmE

El projecte Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.
Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat

La metodologia educativa és el treball per projectes.

Reforça valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió social.

La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona i no en el capital, es gestiona de manera democràtica i participativa i dona part dels beneficis a projectes socials.

La participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en el projecte perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives. Els serveis de promoció econòmica i educació municipals actuen com a dinamitzadors i coordinadors del projecte posant els seus recursos al servei de l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Actualment participen dues escoles del territori: l’Escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora i l’Escola Vall del Ges de Torelló.

Visita cooperatives a l’ajuntament