El sector del metall aposta per un pla estratègic

El dia 25 de febrer, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura va presentar el Pla estratègic del sector del metall. Aquesta era la darrera sessió de treball del procés de definició i elaboració del Pla estratègic del sector metall que es portava a terme amb la col·laboració de les empreses del sector.

El pla estratègic  es va iniciar a finals del 2019 amb la diagnosi prèvia del sector del metall i fins aleshores han participat del procés una trentena de professionals (19 empreses) d’empreses del sector. L’objectiu era definir un pla d’accions del metall que fos representatiu de les necessitats i/o oportunitats del sector més arrelat al territori, ja que representa el 33,7% del teixit productiu.

El Pla estratègic del sector del metall s’articula a través de dues grans línies estratègiques, sis sublínies de treball i un total de trenta-dues accions, que varen ser prioritzades per les empreses del sector.

Les dues grans línies estratègiques són, d’una banda, la línia estratègica que engloba la gestió dels recursos humans, el capital humà, la que fa referència a tot allò vinculat amb els perfils professionals del sector i les competències tècniques i transversals relacionades, la capacitació i formació dels treballadors i futurs treballadors, la vocació pel sector i la retenció del talent.  Hem de destacar que aquesta línia posa sobre la taula una gran problemàtica per a les empreses, la manca de perfils professionals del sector. Ens trobem davant grans dificultats per cobrir llocs de treball amb perfils professionalitzadors específics del sector del metall, i les empreses han de destinar grans esforços a formar els professionals. En aquest sentit, si hi sumem la manca de vocació industrial, el desconeixement del sector i el gran desajust que hi ha a l’actualitat entre el contingut formatiu impartit als centres educatius de formació professional respecte les necessitats reals de les empreses, accentuem encara més la problemàtica.

D’altre banda, la línia estratègica que englobaria la innovació, el foment de la innovació, la transferència del coneixement, la capacitació i la formació amb l’objectiu que les empreses esdevinguin més competitives. Les empreses han posat de relleu una certa dificultat alhora d’arribar a la innovació, es considera que hi hauria d’haver mecanismes i instruments que facilitessin l’accés i la transferència del coneixement. La innovació, un concepte amb molts matisos, seria entesa en un sentit molt ampli, des de la innovació en el model de negoci, producte, procés, materials. La incorporació de la innovació en el sí de les empreses és clau per poder gestionar-la, i és aquí on segurament hi hauria d’haver mecanismes i instruments que permetin tot aquest assessorament i acompanyament, ja sigui des de l’administració pública més propera, fins a ens altament especialitzats en la gestió de projectes d’innovació i finançament.

El desplegament del pla estratègic es va mostrar amb una perspectiva de quatre anys, 2021-2024. El pressupost total per aquest període és de 403.550€ i els fons i recursos econòmics per a poder executar-ho s’aniran treballant a través dels diferents ens públics, com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a través dels programes que articulen. A tall d’exemple, per al període 2021-2022 s’executarà un programa focalitzat a la cadena de valor del sector del metall al territori, Treball Talent i Tecnologia, amb fons de la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera algunes de les accions del pla estratègic del sector del metall es podrien articular a través d’aquest programa.

En aquests moments, amb el Pla estratègic del sector del metall elaborat i validat per les empreses del sector, ara toca posa fil a l’agulla i crear una comissió de treball conjunta amb empreses, que haurà de ser representativa respecte la dimensió de les empreses i també de sectors d’activitat, i els diferents agents socioeconòmics implicats, com centres de formació professionalitzadora, centres tecnològics, entre d’altres, per tal d’articular les accions ajustant totalment el contingut a les necessitats actuals de les empreses.

El Pla estratègic del metall ha estat elaborat amb el suport de Planificació estratègica del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, i també amb el suport de la Diputació de Barcelona, dels ajuntaments membres del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el teixit empresarial.