Convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’oficial de primera de la brigada municipal a Sant Vicenç de Torelló

S’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’oficial de primera de la brigada municipal, funcionari/a de carrera, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, mitjançant sistema de concurs oposició lliure.

S’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Més informació aquí.