Comerç 21, projecte de suport a pimes comercials i de serveis

Nova edició del projecte de la Diputació de Barcelona COMERÇ21, un programa que té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual: 

 • Identificar els punts de millora
 • Definir un full de ruta amb els objectius i accions concretes a desenvolupar
 • Disposar d’un expert en aquells temes que es prioritzin per posar en marxa les actuacions

El programa dona suport segons les necessitats de cada cas, per millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara:

 • Redifinir el model de negoci
 • Comercialització i màrqueting
 • Digitalització 
 • Equip humà
 • Professionalització i gestió

Qui hi pot participar?

Aquest programa està dirigit a un màxim de 50 empreses, preferentment a:

 • Microempreses comercials i de serveis
 • Localitzades en la trama urbana dels municipis de la província de Barcelona
 • Capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci 

Fases el programa:

Fase 1 Selecció

Anàlisis de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2 Planificació

Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los durant aquesta fase fem:

 • Inici del programa i sessió de networking entre els participants
 • 6 hores d’assessorament individualitzat
 • Sessions col·lectives sobre temàtiques genèriques identificades en base a les empreses participants.

Fase 3 Execució

8 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4 Seguiment

Les empreses reben dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el programa, i un altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després d’haver finalitzat el programa

La participació al programa té un preu per a l’empresa de 100 € (+ iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC.

Més informació aquí 

Per qualsevol dubte, també us podeu posar en contacte amb nosaltres a comerc@gesbisaura.cat o al 93 859 22 26