Ajuts de solvència empresarial de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya obre una 3ª ordre d’inscripció prèvia dels Ajuts a la solvència empresarial per ajudar autònoms i empreses a pagar els deutes que tenen contrets.