Ajuntament de Torelló. Convocatòria per a la selecció d’un/a tècnic/a de comunicació en règim de personal laboral temporal

Convocatòria per a la selecció d’un/a tècnic/a de comunicació, en règim de personal laboral temporal, per portar a terme el projecte “Pla per al disseny i posada en marxa de la nova web municipal i la implementació del nou Pla de comunicació de l’Ajuntament de Torelló”, durant un període de 2 anys.

Més informació aquí