Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Borsa de treball per a auxiliar administratiu/va (2020 i 2023)

S’ha obert una nova borsa de treball pública, corresponent al lloc de treball d’auxiliar administratiu/va en règim d’interinitat a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora pel període comprès entre el 2020 i el 2023.

Les sol·licituds es poden presentar durant 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona. 
S’ha de formalitzar la sol·licitud a través del web de l’Ajuntament, entrant una instància genèrica.

A la instància s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI o NIF, a més dels documents acreditatius dels requisits exigits i els mèrits al·legats que s’especifiquen en les bases reguladores de la convocatòria.