Accions de control biològic en l’arbrat de Torelló

El servei de mediambient i l’empresa concessionària del servei integral de plagues va fer el segon alliberament de coccinèl·lids i parasitoides (marietes i espècies similars) per combatre les plagues de pugó i d’àcars sobre els til·lers de diferents carrers de Torelló. De moment, s’ha actuat en arbres de l’Avinguda Montserrat, plaça Joanot Martorell, carrer Voltregà i diversos punts del nucli antic.

Totes aquestes actuacions que es porten a terme sobre el verd urbà de Torelló es realitzen segons els criteris d’una Gestió Integrada de Plagues basada en el control biològic. Consisteix a alliberar organismes, com ara les marietes, que són enemics naturals de les plagues existents a la zona. D’aquesta manera, es poden crear zones lliures de tractaments amb productes fitosanitaris nocius per la salut humana i pel medi ambient. En els casos que el control biològic sigui impossible, també es contempla un control químic de baixa perillositat i respectuós amb el medi ambient, com és l’endoteràpia, que consisteix en la injecció dels productes directament en el sistema vascular de l’arbre.

Amb tota probabilitat, durant les pròximes setmanes i en funció dels informes de seguiment de les plagues del verd urbà, s’aniran realitzant diferents alliberaments en altres zones del nucli i sobre altres espècies.
Fins ara, en el marc d’aquesta Gestió Integrada de Plagues s’han realitzat diverses actuacions durant aquest any:

– Tractaments d’endoteràpia realitzats als plàtans del municipi per combatre la plaga del tigre del plàtan,
– Diversos tractaments (endoteràpia i trampes-físiques) sobre pins i cedres per tal d’evitar la problemàtica de la processionària
– Tractament als jardins Vicenç Pujol i Espona per evitar la proliferació de l’eruga del boix.