Ocupa’t en el sector del Metall
a la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Inici

Adreçat a les persones i a les empreses del sector del metall de la vall del Ges, Orís i Bisaura. El projecte, vol millorar el desenvolupament professional de les persones, i acompanyar-les en el seu procés de recerca de feina. Així com, impulsar la competitivitat amb la innovació tecnològica i la transformació digital del sector metal·lúrgic de la zona.

Inici

El projecte vol despertar vocacions industrials i impactar en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els llocs de treball qualificat del sector metall.

Inici

Es durà a terme durant els anys 2021 i 2022.

Com ho farem?

Inici

Per a les persones en situació d’atur o que volen millorar l’ocupabilitat

Inici

Accions formatives per a la capacitació digital i tecnològica que donin resposta a les demandes actuals del mercat de treball.

Inici

Espais de recerca de feina per treballar les eines i recursos ocupacionals.

Inici

Programes mixtos de formació professionalitzadora i pràctiques en empreses, adreçats a joves prioritàriament.

Inici

Adaptació dels continguts de la formació professional a les necessitats de l’empresa.

Inici

Per a les empreses

Inici

Sessions informatives en l’àmbit de la transformació digital, la innovació i la indústria 4.0.

Inici

Formació a treballadors d’empreses en transformació digital i tecnològica.

Inici

Programes d’acompanyament específics per impulsar la innovació en processos productius.

Inici

Visites exploratòries a centres d’innovació i a altres territoris amb tradició de cooperació en termes d’innovació.

Inici

Transferència de coneixement.

Persones, empreses, centres de formació professional, centres d’innovació i tecnologia i administracions públiques juntes a:
Ocupa’t en el sector del metall.

logos
SOC