Accés directe als continguts
Vall del Ges

També pots estar al dia del que passa a través dels nostres canals RSS. Veure'ls tots.

DESTAQUEM > Agenda 21 > Presentació

Presentació

A principis de l'any 2003 els 9 municipis que integren el Pla estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (Montesquiu, Orís, Sora, St. Pere de Torelló, St. Quirze de Besora, St. Vicenç de Torelló, Sta. Maria de Besora, Torelló i Vidrà) inicien els treballs per a l'elaboració de l'Agenda 21 dels municipis del Pla estratègic, amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu final de l'Agenda 21 és ser una eina útil per assolir un territori econòmicament viable, socialment integrador i que potenciï la conservació i la protecció del medi ambient.

Una mica d'història...

L'any 1997 els tres municipis que integren la Vall del Ges (Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló) van iniciar els treballs del seu Pla estratègic, amb una vocació de promoció econòmica del territori. Aquesta primera fase del Pla estratègic va donar com a fruit, a finals de 1998, la redacció del primer Pla estratègic de la Vall del Ges ("El llibre verd").

A finals de l'any 1999 s'adhesionen al Pla estratègic els ajuntaments d'Orís i del Bisaura (Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora i Vidrà). En aquesta segona fase (1999-2002) s'inicia l'ampliació dels àmbits temàtics del Pla estratègic amb la incorporació dels àmbits socials i culturals, i es comença a fer la implementació de les accions del Llibre verd. Pel que fa al funcionament, el Pla estratègic s'estructura en diferents òrgans de treball i gestió.(Comitè Executiu, Comitès territorials, Comissió Permanent i diferents Comissions Sectorials).

Amb aquests antecedents, el procés d'Agenda 21 s'integra dins el context del Pla estratègic, complementant i/o ampliant els diferents treballs realitzats principalment pel que fa als aspectes ambientals i territorials, però tenint present la integració dels aspectes socials, econòmics i ambientals com a estratègia per arribar a un desenvolupament sostenible del territori.

...i ara què?

Els treballs d'elaboració en l'Agenda 21 s'inicia a principis de l'any 2003 i han finalitzat el juliol de 2004. L'Agenda 21 és un procés que té diferents fases, segons la metodologia establerta per la Diputació de Barcelona. Per tal de vetllar per al bon funcionament de tot el procés, s'han format dues comissions, una Comissió de Seguiment i una Comissió Tècnica Assessora

1a FASE: EL RECULL D'INFORMACIÓ

Coneixement de la realitat territorial. Anàlisi dels factors i paràmetres ambientals (els residus, la gestió energètica, la mobilitat, l'aigua...), territorials (el medi natural i rural, els sistemes urbans), socioculturals (educació, sanitat, habitatge, associacionisme i cultura...) i econòmics (el comerç, la indústria, l'agricultura...).
(gener-maig 2003)

2aFASE: L'ANÀLISI DEL TERRITORI I EL DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC

Avaluació dels punts forts i oportunitats, així com els riscos o problemàtiques detectades en cadascun dels àmbits temàtics analitzats.

  • Memòria descriptiva i perediagnosi(abril-octubre 2003)
  • Participació pública
  • Diagnosi definitiva (gener 2004)

3aFASE: EL PLA D'ACCIÓ I LA DECLARACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT

Pla d'acció amb les actuacions i projectes -a curt, mitjà i llarg termini- que cal dur a terme per assolir un desenvolupament sostenible del territori.

  • Definició de pla d'acció de l'Agenda 21(febrer-maig 2004)
  • Participació pública
  • Pla d'acció definitiu (juliol 2004)

4aFASE

Implantació de l'Agenda 21 dels municipis del Pla estratègic de la Vall del Ges, Oris i Bisaura (2004-2014).

MontesquiuOrísSoraSt. Pere de TorellóSta. Maria de BesoraSt. Quirze de BesoraSt. Vicenç de TorellóTorellóVidrà