Accés directe als continguts
Vall del Ges

També pots estar al dia del que passa a través dels nostres canals RSS. Veure'ls tots.

DESTAQUEM > Desenvolupament local > Serveis > INFORMACIÓ FINANÇAMENT

INFORMACIÓ FINANÇAMENT

Ens plau enviar-vos informació relativa a...

 

ICF - Institut Català de Finances

 • ICF: Préstecs
  • Línia Capitalització Empresarial:Línia de préstecs per finançar ampliacions de capital d’empreses catalanes, aportant recursos tant pels actuals com pels nous accionistes, ja siguin persones físiques o jurídiques. La seva finalitat principal és potenciar projectes de creixement empresarial en sectors que aporten valor afegit i ocupació a l’economia catalana, així com millorar l’estructura financera per afrontar amb més capacitat l’actual conjuntura econòmica.
  • Línia I+I: Línia promoguda conjuntament amb ACC1Ó per finançar inversions que fomentin la internacionalització, la innovació, la industrialització i el turisme. Els beneficiaris han de ser empreses amb seu social o activitat a Catalunya i que disposin d'un certificat d'elegibilitat d'ACC1Ó relatiu al projecte presentat.
  • Línia Inversió: Finançament d'inversions d'actius fixos, materials, immaterials o financers, que fomentin la competitivitat de les empreses catalanes. Els beneficiaris han de ser empreses amb seu social i/o operativa a Catalunya, amb facturació inferior a 250 milions d'euros anuals i amb un pla de negoci que aporti valor a l'economia catalana.
  • ICFcrèdit: Finançament d'inversions i circulant per a pimes i autònoms que contribueixin al foment de la competitivitat de l'empresa catalana a través de la innovació tecnològica, l'eficiència energètica, l'obertura de nous mercats i la millora de la productivitat. Els beneficiaris han de tenir la seva seu social a Catalunya.
  • Línia Coinversió: Línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.
  • ICF - Capital risc:El Grup ICF promou la creació i participa en instruments de capital risc. El CR, o aportació temporal de capital per part d'un fons o societat, s'adreça en general a projectes tecnològics o innovadors, amb bones expectatives de rendibilitat i creixement. La participació en la societat acostuma a ser per un període d’entre 4 i 6 anys, i minoritaria sobre el total del capital. La gestió de les inversions correspon, habitualment, a una gestora independent.
  • ICF - Avals (màxim 1,2M €): Avalis està especialitzada en la concessió d’avals a pimes. És una Societat de Garantia Recíproca participada per diverses entitats financeres. El beneficiari, a part del cost de l'aval, ha de fer una aportació social a Avalis d’una part del risc viu.

Les Cambres i l'ICF col·laboraran en la difusió de línies de finançament a través de promotors financers
El Consell General de Cambres de Catalunya i l'Institut Català de Finances (ICF) han signat un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a la difusió dels productes financers de l'ICF entre les empreses

Avalis de Catalunya, S.G.R.: entitat que procura l'accés al crèdit de les pimes, autònoms i emprenedors amb seu social a Catalunya i millorar les seves condicions de finançament, mitjançant la prestació d'avals davant bancs, caixes i ICF, així com facilitar la licitació i execució de concursos públics.

 • Avals financers davant entitats financeres per préstecs, crèdits i lísings per actiu fix
 • Avals financers davant entitats financeres per circulant
 • Avals financers davant altres entitats financeres per préstecs per actiu fix (ICF, CDTI, ACC1Ó)
 • Avals tècnics (davant Organismes Públics i Institucions) i econòmics (davant tercers)

Per més informació Veure catàleg de productes

Préstecs per al sector agrari : Nova línia de crèdits bonificats per a les explotacions agràries per valor de 30 MEUR.

Més informació http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2012/20220prstecsperalsectoragrari.jsp

Nous préstecs ICO 2012: les noves línies de finançament tenen com a objectiu que els empresaris individuals i les empreses disposin d’un finançament adequat pels seus projectes d’inversió i atendre també, les necessitats de liquiditat i de desenvolup

 • Finançament ICO Inversió 2012:préstecs per inversions productives en el territori espanyol.
 • Finançament ICO SGR: préstecs per finançar inversions o circulant mitjançant aval SGR.
 • Finançament ICO Liquiditat 2012: préstecs per finançar els pagaments corrents.
 • Finançament ICO Internacionalització 2012: préstecs per finançar projectes d’inversió fora del territori espanyol.
 • Finançament ICO Desenvolupament empresarial 2012: préstecs per finançar projectes d’inversió de nous negocis.

 

Trobareu més informació al web www.icodirecto.es

 

MontesquiuOrísSoraSt. Pere de TorellóSta. Maria de BesoraSt. Quirze de BesoraSt. Vicenç de TorellóTorellóVidrà